Festivalens artister 2014

 

 

 

Connect Festival 2014 är nu avslutad, och vi tackar både publik och artister för fina dagar i Malmö. Ett speciellt tack riktas till våra samarbetspartners Moderna museet Malmö och Malmö Nya Latinskola. För närvarande planeras ingen festival för 2015.

 

/Musik i Syd och Musikhögskolan i Malmö

 

 


>> Bläddra i programboken för 2014

fram_connect1419–22 november arrangerar Musik i Syd för åttonde gången Connect Festival. Festivalen görs  i samarbete med Musikhögskolan i Malmö och är en festival för vår tids musik, konstnärliga uttryck och strömningar. Konstnärlig ledare och idégivare sedan starten 2006 är Luca Francesconi, kompositionsprofessor vid Musikhögskolan i Malmö. Festivalen är en plattform för berikande möten och samarbeten mellan tonsättare och musiker, institutioner och scener.

Nu är årets program satt, och årets festival får en internationell prägel i och med artister från Australien, England, Italien och Sverige. Besökare erbjuds konserter, föreställning för barn och unga, seminarier och workshoppar, samt en specialitet för i år: Klingande Akademi! Kungliga Musikaliska Akademin har en spännande programserie med tonsättarsamtal som stannar till på Moderna Museet i årets festival. Du får mer information under flikarna ovan.

 

 

 

 

fot_loggor_ny

 

 

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.