Connect Festival arrangeras av Musik i Syd i samarbete med Musikhögskolan i Malmö och är en festival för vår tids musik, konstnärliga uttryck och strömningar. Konstnärlig ledare och idégivare sedan starten 2006 är Luca Francesconi, kompositionsprofessor vid Musikhögskolan i Malmö. Festivalen är en plattform för berikande möten och samarbeten mellan tonsättare, musiker och andra kulturutövare och -skapare, mellan olika konstarter och stilistiska uttryck samt mellan regionens kulturinstitutioner, konsertarrangörer och scener.

Just nu arbetar vi med att ta fram årets programpunkter som kommer att presenteras här längre fram.

Kontaktpersoner:
Andreas Baur, producent kammarmusik, Musik i Syd
tel. 0709-20 58 11, andreas.baur@musikisyd.se

Jesper Hamilton, producent, Musik i Syd
tel. 0703-20 58 33 • jesper.hamilton@musikisyd.se

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.