19–22 november arrangerar Musik i Syd för åttonde gången Connect Festival. Festivalen görs  i samarbete med Musikhögskolan i Malmö och är en festival för vår tids musik, konstnärliga uttryck och strömningar. Konstnärlig ledare och idégivare sedan starten 2006 är Luca Francesconi, kompositionsprofessor vid Musikhögskolan i Malmö. Festivalen är en plattform för berikande möten och samarbeten mellan tonsättare och musiker, institutioner och scener.

Nu är årets program satt, och årets festival får en internationell prägel i och med artister från Australien, England, Italien och Sverige. Besökare erbjuds konserter, föreställning för barn och unga, seminarier och workshoppar, samt en specialitet för i år: Klingande Akademi! Kungliga Svenska Akademin har en spännande programserie med tonsättarsamtal som stannar till på Moderna Museet i årets festival. Du får mer information under flikarna ovan.

 

 

 

 

 

 

fot_loggor

 

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.